Ambalaj Atık Beyanı

24 Ağustos 2011 tarihinde 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince Ambalaj Üreticilerinin, Ambalaj Tedarikçilerinin ve Piyasaya Arz Eden ve Süren firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Ambalaj Yazılım Programı  üzerinden her yıl 28 Şubat tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Ambalaj Atığından Sorumlu Olanlar:

Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenler,

Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçı,

Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanlar, şeklinde tanımlanmıştır.

Toplama Ayırma Tesisi (TAT) :Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı tesisi,

Yetkilendirilmiş Kuruluş (ÇEVKO, TÜKÇEV veya PAGÇEV): Piyasaya sürenlerin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz

Buna göre ambalaj üreticileri kullanmış oldukları ambalajlar açısından (ürettiğiniz ürünlerin müşterilerinize sunulması sırasında kullandığınız ambalajlar)  aynı zamanda piyasaya süren olarak da tanımlanmaktadır.

Yurt içinde piyasaya sürülen ambalajların toplamı yıllık 3.000 kg ın üstünde ise işletmeler beyan ile birlikte belgelendirme de yapmalıdır.

Belgelendirme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Belgelendirmenin Usul ve Esasları Dosyası na göre yapılmaktadır. Belgelendirme işlemini; Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, Belediyeler, Toplama Ayırma tesisleri yapmaktadır.

FOSFOR ÇEVRE ; Daha önce kullanıcı kodu ve şifre almamış işletmelerin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri’nden bir dilekçe ile kullanıcı adı ve şifre almaları sağlamaktır.  Ambalaj Atıkları Kontrolü yönetmeliğinin eklerini doldurarak, internetten bildirimleri gerçekleştirir. İşlemlerin çıktılarını alarak üst yazı ile birlikte İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilir. Akabinde bildirimler onaylanır.