ARAÇ/FİRMA ATIK TAŞIMA LİSANSI

20 Mart 2015 CUMA tarihli 29301 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” kapsamında FOSFOR ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak; taşınacak atıkların, Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’üne göre Atık Kodları ve kategorilerini belirleriz, taşınacak atıkların her birinin ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliklerini hazırlarız. Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirleri içeren talimatı hazırlarız. Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi hazırlarız. Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesini çıkartarak,ikinci adım olan başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyasını hazırlayıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunarız. TSE ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü denetimleri sırasında firma yanında bulunuruz. Bu adımlar sonucunda firma ve araç atık taşıma lisansı çıkarılır.

İlgili Fotolarımız