Atık Yönetim Planı

Atık yönetim planın amacı ,atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik hazırlanan rapordur.

Atık yönetim planın hazırlanması/hazırlatılması Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte geçmektedir. Atık üreten bütün tesislerin atık yönetim planı hazırlaması gerekmektedir

İşletme genelinde oluşan/oluşması muhtemel tüm atıklar Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanmalıdır. Atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve tahmini miktarları açısından değerlendirilmelidir

Tehlikeli Atıkların Kontrol“ Yönetmeliğine uygun olarak Tehlikeli atık sahası yapılır

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’ne uygun Tehlikesiz Atık Sahası yapılır

Kaynağında ayrı toplama çalışmaları için, işletme içine atık toplama noktaları oluşturulur

Oluşan ve oluşması muhtemel atıkların tamamını kapsayacak şekilde lisanslı firmalar ile sözleşmeler yapılır,

Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapılmalıdır. Bunu bütün sigorta şirketleri yapabilmektedir.

Atıkların lisanslı firmalara gönderiminde kullanılmak üzere Ulusal Atık Taşıma Formu temin edilir.

Tesisteki tüm atıkları içeren Endüstriyel Atık Yönetim Planı 3 yıllık olarak Çevre il Müdürlüğünün onayına sunulur.

FOSFOR Çevre; Firmalarda oluşan atıklar için, Atık Yönetim Planının hazırlanması, Atık envanterinin oluşturulması, Atık beyan formlarının hazırlanması gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir.