Atıksu Arıtma Sistemleri

Atıksu arıtma sistemleri evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki atık su kaynağı da deşarj edilmeden önce mutlaka alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik hem Belediyeler hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlükleri tarafından çok sıkı bir şekilde takip edilmekte ve gerekli uyarıların ardından firmalara ciddi cezalar uygulamaktadır.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Kanalizasyon olmayan yerlerde inşa edilmiş tatil köyü, otel, motel, yazlık siteler ve fabrikaların, mutfak banyo ve tuvalet sularından kaynaklanan atıksuların arıtılması için kurulan tesislere evsel atıksu arıtma tesisleri denir.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Sanayi kuruluşlarının kullandıktan sonra alıcı ortama bıraktıkları atıksular deşarj edilmeden önce bazı işlemlerden geçirilerek arıtılmalıdır. Atıksuların ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde arıtılmasını sağlanarak, atıksu arıtma tesisleri tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir.

Paket Arıtma Tesisleri

Nakliye koşullarını sağlayabilecek ölçüler içinde yer alan ve imalathanede tamamlanarak çalışır duruma getirilen bütün üniteleri ve ekipmanları üzerinde hazır olarak montaj yerine sevk edilebilen kompakt sistemlere Paket Arıtma denilmektedir.

FOSFOR Arıtma Teknolojileri, endüstriyel nitelikli atık suların karakteristiğine göre en uygun arıtma yöntemlerini belirleyerek, atık suyun geri kazanımı veya bertarafı konusunda anahtar teslimi komple kurulum hizmetleri verir.

FOSFOR Arıtma Teknolojileri, anahtar teslimi tesis yapım kapsamında; tasarımını, projelendirilmesini, inşaatını, ekipman imalatını, teminini, montajını, devreye alma ve garanti süresince düzenli kontrollerini gerçekleştirir. Gerekli performansı vermeyen veya kapasite artışı sebebiyle revizyon gerektiren mevcut arıtma tesislerine de her türlü mühendislik hizmetini verir. Talep edilmesi durumunda arıtma tesisinin revizyonunu da anahtar teslimi olarak yapar.

 Atıksu Arıtma Tesisi Tasarlanırken Aşağıdaki İşlemler Yapılmaktadır;

  • Atıksu debisi, Atıksu özellikleri, Sektöre ait parametreler, Deşarj standartları gibi özellikler dikkate alınır.
  • İşletmelerden kaynaklanan Atıksulardan numuneler alınır, Laboratuvarda analizler yapılır.
  • Jar Testi yapılarak, Atıksu için en uygun pH, en uygun pıhtılaştırıcı madde ve miktarı, en uygun karıştırma süresi ve şiddeti tespit edilir.
  • Analiz sonucunda elde edilen veriler yanında; tesisin yeri ,konumu ,müşteri talepleri de göz önünde bulundurularak tesisin proses tasarımı ve inşası yada imali için gerekli tasarım ve projelendirme gerçekleştirilir.