08 Haziran 2013’ten itibaren zorunlu olan bu sistem, 8 Haziran 2015 tarihine ertelenmişti . Bu tarihten itibaren Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik  in Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-3’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirir.

Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminin I. aşaması ile kirlenmiş sahalar, kirlilik şüphesi olan sahalar ve temizlenen sahaların coğrafi verileri; faaliyet sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatları ve vatandaşların sahipsiz saha bildirimleri ile yapılacak ve Türkiye’nin Toprak Kirliliği Haritası oluşturulacak.

 

Tespit edilen kirlenmiş sahalar “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği” kapsamında Bakanlıkça lisanslandırılmış firmalar tarafından temizlenecek. Temizleme işini yapabilecek firmalara Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilinecektir.

Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir

Bu Yönetmeliğin Kapsamı ; Bu Yönetmelik, toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esasları kapsar.

İlgili Yönetmelik: Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14026&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TOPRAK#