Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Kapsamı ;

Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını;

İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri;

Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri;

Tanımlar

İmalatçı:  Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi. Örneğin iki kimyasalı Türkiye piyasasından temin edip, karıştırıp, (kimyasal bir süreçten geçirip,) yeni bir madde üretiyorsanız o zaman imalatçı oluyorsunuz.

İthalatçı: İthalattan sorumlu,  Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

Alt kullanıcı: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan veya yeniden ithal eden ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi. örneğin iki kimyasalı Türkiye piyasasından temin edip, karıştırıp, bir karışım üretip, yeni bir madde üretmiyorsanız alt kullanıcı olursunuz

Tedarikçi: Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya dağıtıcıyı,

Eşya üreticisi: Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişiyi,

Dağıtıcı: Perakendeci dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Sanayicilerin Yükümlülükleri

İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı ve eşya üreticisi: sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama (Madde 6)

İmalatçı/ithalatçı: “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine” bildirim yapma (Madde 42)

İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: sınıflandırmayı etkileyebilecek yeni bilimsel ve teknik gelişmelerden haberdar olmaları (Madde 17)

Tedarikçi: Etiketi güncelleme (Madde 32)

Tedarikçi: sınıflandırma bilgilerinin korunması (Madde 51)

İthalatçı,alt kullanıcı: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezine (UZEM) bilgi verme (Madde 47)

İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlemesi teklifi sunma (Madde 39)

 

Sonuç

  • Kimyasalların zararlı özelliklerinden kaynaklanan sağlık sorunlarının ve çevre kirliliğinin giderilmesi için gereken maliyetlerin azalması
  • Kimyasallardan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi
  • Ticarette karşılaşılan teknik engellerin de önüne geçilmesi

 

Maddeler ve karışımlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemezler.

 

Yürütücü Kuruluşlar; Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

İlgili yönetmelik: Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19108&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=maddelerin