Su Arıtma Sistemleri

Doğal ortamdan ya da şebekeden alınan suyun kullanılmadan önce işleme tabi tutularak suda bulunan yabancı maddelerden daha küçük gözeneklere sahip filtrelerden geçirilmesine su arıtma denir. Su arıtma işlemi için öncelikle suyun ne amaçla kullanılacağı belirlenmelidir. Su arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır

Kimyasal arıtım, atıksuyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.